Food Yoga Lifestyle När det medvetna valet blir det självklara

Som yogalärare, livsstilskonsult, föreläsare och författare erbjuder jag flera tjänster för ditt välmående

Publicerad 2023-09-22

Yogans positiva effekt på hjärnans kognitiva funktion
är större än både styrke- och konditionsträning

Att yoga har många hälsofördelar förstår nog de flesta och nu med den senaste forskningen från Jönköping University och Region Jönköpings län som sammanfattar resultaten från fler än 20 000 deltagare och cirka 300 originalstudier, visas det tydligt på en positiv effekt även på hjärnans kognitiva förmåga och att bromsa risken för demens.

Deltagarna kom från hela världen, var friska och över 55 år gamla. Den kognitiva förmågan innefattar till exempel att fokusera, ta emot och bearbeta information, men också minnesfunktionen som att lagra och plocka fram informationen. Även uppmärksamhet och förmågan att ta beslut och följa instruktioner ingår.

I studien har man jämfört styrketräning och kondition med yoga och andra mindfulnessövningar och resultaten är tydliga. Styrka och kondition hade låg effekt medan yoga och mindfulness hade en måttligt positiv effekt på den kognitiva förmågan och större sannolikhet att leda till märkbar förändring. En regelbunden praktik är bättre än enstaka gånger och bidrar även till förebyggandet av demens.

Slutsatsen är enkel, yoga och mindfullness med sin kombination av andningsövningar och fysiska rörelser, reducerar stress som påverkar det autonoma nervsystemet (vilket bl a reglerar hjärtfrekvens, blodtryck och matsmältning) positivt och hjälper kroppen att landa i det parasympatiska nervsystemet, som även kallas "rest and digest" och tros vara det som ligger bakom de positiva effekterna på hjärnan.

Yoga stärker även vår stresstålighet, verkar smärtlindrande, minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa Det bästa är förstås att kombinera styrketräning, kondition och yoga eller andra mindfulnessövningar för ett bättre välbefinnande, bromsande av åldrandet och för att skapa bästa förutsättningar för att leva ett aktivt, socialt och utvecklande liv långt upp i åldern.

Till studien

Boka yogaklass Boka resa Boka Work Life Balance kurs