Food Yoga Lifestyle När det medvetna valet blir det självklara

Som yogalärare, livsstilskonsult, föreläsare och författare erbjuder jag flera tjänster för ditt välmående

Publicerad 2022-01-24

Hälsofördelar med yoga

Att yogan har många hälsofördelar och hur mycket jag älskar den vet ni redan, men det är aldrig fel med en liten påminnelse om hur bra det verkligen är för vår hälsa och varför!

Yoga betyder att förena och är mycket mer än en fysisk träning- och återhämtningsform, det är snarare en total ”mind-to-body-workin and workout”.

Kombinationen av de fysiska positionerna (Asanas) med andningen (Pranayama), stilla avslappnande positioner (Yinyoga), sång (Chanting), meditation (Dhyâna) och avslutande avkopplingen (Shavasana) utgör en komplett ”practice” inifrån och ut och utifrån och in som ger flera direkta hälsofördelar men även långsiktiga som minskar risken för sjukdomar. I en studie* där man jämförde tre grupper i fem veckor, en som gjorde yinyoga, en som gjorde yinyoga och mindfulness och en kontrollgrupp, kunde man se att bl a biomarkören ADM, ångest, depression och sömnproblem minskade i de två grupperna som gjorde yinyoga och mindfulness. ADM (adrenomedullin) är en bimarkör som stiger vid stress, fetma och andra sjukdomar som diabetes och som ökar risken för andra sjukdomar såsom hjärt- och kärl. Den här studien visar alltså att yinyoga minskar risken för i icke smittosamma sjukdomar.

Hälsofördelar med yoga:

 1. De fysiska positionerna och flödena (vinyasa) stärker och bygger muskler, ökar rörlighet, styrka, balans och smidighet samt kondition!
 2. Andningen, yinyogan och meditationen sänker stresshormoner, smärta och ångest och ökar ”måbrahormoner” som endorfiner och oxytocin.
 3. Åldrandet bromsas och risken för alzheimers minskar.
 4. Minnet förbättras.
 5. Hjälper dig hålla en sund vikt.
 6. Ökar syresättningen, stärker tarmfloran, immunförsvaret samt verkar antiinflammatorisk.
 7. Sänker blodtryck, ökar blodkärlens flexibilitet och skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar.
 8. Sänker blodsockret och insulinnivåer, skyddar mot insulinresistens, diabetes typ 1 och 2 och fetma.
 9. Bidrar till bättre självmedvetenhet, självkänsla och självförtroende.
 10. Ökar glädje, acceptans, harmoni och balans.
 11. Hjälper mot psykisk ohälsa.
 12. Kan göras i stort sett var som helst på vilken nivå som helst och i vilken ålder som helst.
Gif

Välkomna på mina klasser!

Detta är en del av Hälsoutmaningen 2022, du hittar mer info om den på Instagram och Facebook @charlottef.se.

Följ mig gärna där och på Linkedin.

Boka yogaklass Boka resa Boka Work Life Balance kurs