Food Yoga Lifestyle När det medvetna valet blir det självklara

Som yogalärare, livsstilskonsult, föreläsare och författare erbjuder jag flera tjänster för ditt välmående

Publicerad 2018-06-11

World Meat Free week!

Den 11-17 juni är det dags för World meat free week - en ideell kampanj som uppmanar och inspirerar till att äta  mindre kött, mer grönt och oftare välja vegetariskt för miljöns skull.

Målet med kampanjen är att inspirera fler att göra små förändringar som faktiskt kan ha stora effekter,  och ju fler vi är desto bättre!

Jag tycker det här är ett superbra sätt att öka medvetenheten kring antalet köttfria rätter vi lagar. Hjälp till att sprida detta genom att tagga #worldmeatfreeweek varje gång du väljer att äta köttfritt.

PC: World meat free week

Du kan läsa mer om allt detta på World meat Free Weeks hemsida, men nedan kommer ett utdrag med  intressant info om hur stor skillnad det gör att välja vego och för att kortfattat beskriva vad vi står inför...

PC: World meat free week

"Vi står inför ett avgörande vägval

År 2050 beräknas världsbefolkningen ha ökat från 7,3 miljarder till över 9 miljarder. Den kraftiga befolkningstillväxten kommer att kräva ytterligare 200 miljoner ton kött årligen om vi fortsätter med vår nuvarande konsumtionsgrad. Men om alla bidrar i vardagen kan man göra stora förändringar och nå en hållbar situation:

  • 14,5% av de globala växthusgasutsläppen orsakas av köttproduktionen, vilket är mer än transportsektorn.
  • Boskap använder 30% av jordens markytor, mark som istället kan användas för grödor för människors kost.
  • 69% av det globala färskvattnet används av livsmedelssektorn.
  • 80% av avskogningen av Amazonas regnskog hänförs till nötköttsproduktion. " (text från World meat free week)
PC: World meat free week

För mer inspiration; se Paul Svensson i Protectors of the planet – en filmserie på fem avsnitt där personer från olika länder berättar om sina tankar kring hur vår livsmedelskonsumtion påverkar miljön.

Om du har några bra vego tips dela gärna! Och du kom ihåg, du gör mycket genom att bara byta en rätt!

På min hemsida hittar du flera vego recept, och även på bloggen om du söker.

Insta och FB @charlottef.se

Boka yogaklass Boka resa Boka Work Life Balance kurs