Mål och upplevelse

”När du når harmoni är du inte färdig, det är bara början på balans och livsglädje livet ut”

Ditt liv, din livssituation och din hälsa. Allt går tillbaka till dig och vad du har för behov och vilja. Målet med att få harmoni och balans i livet är inte att bli bäst på något eller lyfta tyngst, springa snabbast, sopsortera snyggast, handla mest eko.

Målet måste alltid vara att du vill göra de förändringar som krävs så att det medvetna valet blir det självklara. Upplevelsen är känslan av harmoni, bättre energibalans och en fin hälsa.  Det är när du känner dig klar och energisk, fokuserad och närvarande, frisk och stark, snäll och ödmjuk som du har uppnått den optimala livsstilen.

Upplevelsen av förändringarna leder vidare mot din optimala hälsa, du må blicka bakåt ibland men väljer att fortsätta framåt.  Det är det som är målet, att alltid fortsätta. Och med hjälp av mina olika verktyg kommer du att lyckas, på riktigt!

My goal is to create a life I don’t need a vacation from

IMG_1871