Yoga för företag

Erbjud din personal yoga på lunchen. Det är ett mycket uppskattat sätt att få personalen att göra en fysisk och avkopplande aktivitet mitt i veckan. Yogan ger dessutom personalen en stressfri timme med tid för återhämtning och reflektion.

Jag kommer ut till er och ni frigör t ex ett konferensrum där vi kan vara. Ni väljer om ni vill betala för detta helt eller om personalen betalar själva via tex friskvårdsbidraget.

Yoga kan också vara en aktivitet att ta in om ni har tex hälsodagar på företaget.

Maila mig så för mer information så hittar vi ett sätt som passar er.

Välkomna!

IMG_4386