Om Charlotte F

Inspiration, information och motivation till en hållbar och hälsosam livsstil i balans.

När mår man som bäst? Det är givetvis mycket individuellt men gemensamt är att det syns på utsidan genom hud, hår, klarhet i blicken och fysisk form samtidigt som det speglar ens handlingar genom hur man bemöter människor och situationer. En människa som mår bra, fysiskt och mentalt, lever livet fullt ut.

Charlotte F arbetar för att inspirera och upplysa människor till bästa möjliga livsstil. Utgångsläget för att leva i hälsosam balans är att den inre hälsan är väl omhändertagen och stark för att möta de utmaningar som vi dagligen tar oss igenom.

cirklar2

 

Foto: Josephine Gravell

Livspusslet kommer aldrig att läggas klart men det viktiga är att ha alla bitar och följa den rätta vägen mot målet.