• bönor
  • bönpasta
  • clarahenry
  • reklam
  • resistent stärkelse
  • risenta

Kostexpert i Risenta’s reklam om bönpasta och pastamyter

Hej!

Så har dom kommit ut, Youtubefilmerna som jag spelade in i början av oktober, för Risenta’s bönpastor och olika pastamyter. Tillsammans med Clara Henry inspirerar vi till att äta mer bönpasta och varför det är bra. Se de tre filmerna HÄR (jag kommer in som kostexperten i slutet…). På Risentas hemsida hittar du även en massa goda recept.